Най-често използваната в света комбинация от цветни есенции за случаите, когато сте под силен стрес, е Rescue Remedy. В останалото време от Вашия живот, когато пак сте под стрес, но не силен, може да използвате лична комбинация, отговаряща на конкретното Ви състояние.

В световен мащаб най-използваните индивидуални цветни есенции са тези, посочени в таблицата:

White Chestnut Бял конски кестен Когато чувстваш, че мислите в главата ти препускат и неискат да спрат.
Larch Лиственица Когато се чувстваш несигурен в себе си и стоиш настрана, защото ти липсва вярата в теб.
Olive Маслина Когато се чувстваш напълно изтощен.
Mimulus Мимулус Когато чувстваш страх от ясни неща –  например паяци или змии.
Rock Rose Жълтак Когато се чувстваш ужасен и си изпаднал в паника (при паника може да се използва и Rescue Remedy ).
Walnut Орех Когато се чувстваш уязвим от хора, ситуации и места или промени.
Crab Apple Киселиц Когато чувстваш, че не се харесваш и те е срам и не оценяваш себе си.
Impatiens Слабонога Когато се чувстваш нетърпелив, прибързан, с вътрешно усещане за спешност.
Star of Bethlehem Гарвански лук Когато се чувстваш травмиран, шокиран, скърбящ.
Holly Джел Когато се чувстваш ядосан, сърдит, ревнив, подозиращ.

А както д-р Бах казва „За тези от вас, които не могат да се лекуват сами или да си приготвят сами смесите, може да се осигури лечение и лекарства след заявка до:

ЦЕНТРАЛИ:

ЦЕНТЪРЪТ НА Д-Р БАХ

Mount Vernon, Bakers Lane,

Sotwell, Oxfordshire OX10 0PZ

England

или ползвайте услугите на нашия регистриран BFRP терапевт.

За да закупите оригинални, от която и да е от цветните есенции на д-р Бах, може да се свържете с оторизирани от The Bach Center дистрибутори на адрес:

Nelson & Co.

Broadheather House,

83 Parkside

London SW 19 5LP

или да ги поръчате по интернет на он лайн на адрес www.bachcenter.com

или да ползвате услугите на нашия регистриран BFRP терапевт

ВАЖНО! Самолечението има ясни граници: животоопасни увреждания, наранявания при злополуки и психически разстройства задължително първо трябва да бъдат подложени на спешно и интензивно медицинско лечение!