Eduard Bach

Eduard Bach

 

Д-р Бах разработва системата за терапия с цветните есенции през 1930г. Като физик той търсил метод за лечение, който наистина да отстранява причините за заболяванията, а не самите заболявания. След като дълги години работил като бактериолог и патолог, той осъзнал, че бактериите не са единствените причинители на болестите, а че емоционалното състояние на пациента оказва съществено влияние върху персоналната прогноза за здравословното състояние на човека.

Въз основа на получените резултати от своите изследвания той разработил системата за лечение чрез цветни есенции и я приел като свое професионално и житейско постижение, бидейки убеден, че цветните есенции ще се превърнат в медицината на бъдещето. В този изследователски период д-р Бах пише „Трябва да се въздейства върху пациента, а не върху болестта” (Southport, February 1931). Така системата за цветолечение бива основана на разбирането, че всеки човек е индивид със своите лични емоционални проблеми и стрес. Вместо да се поставя на пациента “знак” по дадената му диагноза, д-р Бах приема, че пътеводител в лечението са знанието и разбирането за това как се чувства пациентът. Емоционалното състояние на пациента е водещото при избора на персонална терапия. Д-р Бах казва: „…и така, зад всички болести се крият нашите страхове, тревоги, алчност, харесвания и неприязън. Нека ги изнамерим и изцелим и с тяхното изцеление ще си иде болестта, от която страдаме” (The Twelve Healers).

Цветните есенции на д-р Бах работят единствено и директно на емоционално ниво, като балансират негативните Bи емоции, подобряват способността Ви да си помогнете сами в тежки житейски периоди и да развиете позитивните си сили. Есенциите са напълно безопасни за прием от цялото семейство, без значение от пол и възраст. Към тях не се развива зависимост и не причиняват странични ефекти. Цветните есенции – от създаването на системата за терапия с тях, се използват в много държави с доказан положителен успех от лекари и медицински лица, терапевти и семейства.

 Цветните есенции са безопасни и приложими във всяка възраст.

Някои ги предпочитат от малки!

Системата за цветолечение е изградена от 38 самостоятелни есенции и една единствена комбинация, създадена от д-р Бах, наречена от него „спасителна смес” или „Rescue Remedy”. Rescue Remedy е единственото изключение за предварително готова комбинация от цветни есенции, която е разработена от  д-р Бах. Тя е предназначена за използване в критични ситуации, когато е необходима спешна и навременна помощ – при състояние на шок, силно притеснение и емоционално разстройство, емоционална травма, физическа травма или когато изживяваме тежък емоционален момент или сме свидетели на неприятен инцидент. Rescue Remedy се прилага и при силни положителни емоционални моменти като сватба или раждане на дете или среща след дълга раздяла и т.н.

Терапията с цветята на д-р Бах е индивидуална терапия, която може да се провежда самостоятелно или с помощта на терапевт. Когато терапията не е самостоятелна, тя се провежда след предварителна консултация с терапевт (препоръчително от регистриран към the Bach Center, UK регистъра е достъпен тук www.bachcenter.com – регистрираните терапевти обозначават регистрацията си с BFRP – (Bach Flower Registered Practitioner)), който заедно с Вас определя индивидуална, лична комбинация от цветни есенции, отговарящи на емоционалния Ви статус към момента на консултацията. Терапевтът приготвя личната Ви комбинация и я предоставя, като дава указания за приема й. Използването на услугите на BFRP терапевт е гаранция, че цветните есенции във Вашата лична комбинация са оригиналните есенции на д-р Бах и че Вашата терапия ще постигне положителните резултати от системата на д-р Бах. Системата на д-р Бах е съставена от 38 индивидуални цветни есенции и една комбинация Rescue Remedy, 7 групи емоционални състояния и 293 млн. възможни индивидуални комбинации.

 Принципите при цветолечението по системата на д-р Бах са:

  • напълно завършената система за лечение, изградена от 38 самостоятелни цветни есенции и една комбинация Rescue Remedy
  • терапията е лесна и достъпна
  • терапията е самопомощ с цветята на д-р Бах (The Twelve Healers-BG изтегли от тук)
  • терапията е насочена към емоционалното състояние на човека
  • терапията води до балансиране на емоциите
  • терапията е безопасна и не предизвиква странични ефекти
  • терапията не води до пристрастяване и зависимости
  • терапията е индивидуална и е съобразена с личното емоционално състояние на човека
  • терапията е конфиденциална

Прилагането на терапията с цветята на д-р Бах от регистриран терапевт се извършва съгласно Кодекса на терапевта (Code of Practice), който е достъпен тук

Моля преди да пристъпите към услугите на BFRP терапевт, да се запознаете с Декларацията на терапевта и на клиента, която е достъпна тук.

Ако желаете да научите повече за цветните есенции на д-р Бах, посетете оригиналния сайт на www.bachcenter.com