Тъй като цветните есенции на д-р Бах въздействат по различен начин от конвенционалните лекарства и понеже действат предимно енергийно, а не химически, някои хора предполагат, че те функционират на принципа на плацебото. Много често есенциите се дават на пациента едновременно с прилагането на предписаното медикаментозно лечение за подобряване на емоционалното му състояние и понасяне на лечебната система.

Изследване, проведено от Prof. Irving Kirsch, from the Department of Psychology at the University of Hull, доказва, че плацебо ефектът върху депресията „отговаря за 80% от медикаментозната антидепресантна терапия”. Prof. Irving Kirsch доказва, че плацебо ефектът е неоспорим при третиране на депресии и дори намалява болката в 50% от случаите. Основен компонент на плацебо ефекта според Prof. Irving Kirsch са „позитивните очаквания и нагласи на пациента за подобряване на неговото състояние”. Проучванията показват, че 25% от пациентите, страдащи от депресия, се подобряват дори и без назначено лечение, но 50% се подобряват, когато имат прием с плацебо ефект. Силата на съзнанието все още е недооценена!

Проведени са изследвания, при които на пациенти с проблеми със съня е бил даван витамин С наместо приспивателно и които са имали продължителен и спокоен сън до сутринта, мислейки, че това се дължи на приспивателното.

Как плацебо ефектът е свързан с терапията с цветята на д-р Бах? – със сигурност – независимо какви медикаменти приемаме, неизбежно ставаме подвластни и на плацебо ефект. Какъв процент от подобрението на състоянието при прием на цветята на д-р Бах се дължи на плацебо ефекта и какъв на въздействието на цветните есенции? Като терапевти подходът с цветята на д-р Бах, който прилагаме, е строго индивидуален. Терапията на д-р Бах не предлага есенции за третиране на болести, а подбира такива за точно определени емоционални симптоми, от които страда пациентът. Поради това е невъзможно предоставената на пациента терапия да е наполовина с цветните есенции и наполовина с химически субстанции.