Проект, проведен от the Department of Health, Social Services and Public Safety в Нортерн, Ирландия, Ref – Department of Health, Social Services and Public Safety Northern Ireland Government: www.dhsspsni.gov.uk показва, че по-голямата част от пациентите, препратени от техния личен лекар към алтернативна терапия, отчитат подобрение на здравословното си състояние.

Изследването е проведено с 713 пациенти над 18 г. възраст със симптоми на депресия, стрес, безпокойство и тревожност. Всеки от пациентите е попълнил формуляр Measure Yourself Medical Outcome Profile (MYMOP) преди началото и след края на алтернативната терапия. Резултатите от проведеното изследване не само доказват ползите от алтернативната терапия, но и способността на пациентите да намалят приема на медикаменти след терапията както и понижен стрес от провежданата традиционна терапия.